تصاویر بازنشستگان دانشکده علوم پایه سابق و دانشکده شیمی
تصاویر گردهمایی بازنشستگان
گردهمایی بازنشستگان دانشکده علوم پایه سابق و دانشکده شیمی
 ١٣:٢١ - 1396/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
گردهمایی بازنشستگان دانشکده شیمی و علوم پایه سابق
گردهمایی بازنشستگان علوم پایه سابق
گردهمایی بازنشستگان دانشکده علوم پایه سابق و دانشکده شیمی
 ٠٨:١٣ - 1396/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
ارتقاء علمی آقای دکتر محمدجواد چایچی به مرتبه استادی
آقای دکتر محمدجواد چایچی به مرتبه استادی ارتقاء یافت.
 ٠٨:١٦ - 1396/03/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکده شیمی
بازدید از آزمایشگاه در حال ساخت و مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده
 ١٤:٣٤ - 1396/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سکینه اصغری از موفقیت های علمی و پژوهشی دانشکده تقدیر و تشکر کرد
دکتر سکینه اصغری رئیس دانشکده از موفقیت های بدست آمده در زمینه فعالیت های علمی و پژوهشی دانشکده تقدیر و تشکر کرد
 ١٣:٤٠ - 1396/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>