اخبار > انتصاب معاونان آموزشی و دانشجویی، و پژوهشی و فرهنگی دانشکده های فنی و مهندسی و علوم ریاضی دانشگاه مازندرانحکم انتصاب:

انتصاب معاونان آموزشی و دانشجویی، و پژوهشی و فرهنگی دانشکده های فنی و مهندسی و علوم ریاضی دانشگاه مازندران

١٢:١٣ | 1398/04/31
گروه خبری: اداری, مالی
شماره خبر: ٢٣٠٦١
تعداد بازدید: 3

انتصاب معاونان آموزشی و دانشجویی، و پژوهشی و فرهنگی دانشکده های فنی و مهندسی و علوم ریاضی دانشگاه مازندران

 

 

 

 

 


         به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، طی حکمی از سوی دکتر کوروش نوذری سرپرست دانشگاه، دکتر افشین بابایی و دکتر مصطفی اسلامی از اعضای هیات علمی دانشکده ی علوم ریاضی به ترتیب به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی و معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده علوم ریاضی و دکتر ایمان اسماعیلی و دکتر مرتضی قربان زاده از اعضای هیات علمی دانشکده ی فنی و مهندسی به ترتیب به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی و معاون پژوهشی و فرهنگی دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه مازندران منصوب شدند.  
        در متن این احکام آمده است:

 
                                                                                               روابط عمومی دانشگاه مازندران
                                                                               امور رسانه های گروهی

 


خروج