اخبار > کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)

کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)

١١:٠٠ | 1398/05/01
گروه خبری: اداری
شماره خبر: ٢٣٠٥٩
تعداد بازدید: 3

تستی


خروج