اخبار > کارگاه وبینار: چگونگی ساخت آزمون در سامانه آموزش مجازیاطلاعیه

کارگاه وبینار: چگونگی ساخت آزمون در سامانه آموزش مجازی

١١:٠٠ | 1399/10/16
گروه خبری: تب دوم
شماره خبر: ٢٧٦٧١
تعداد بازدید: 78

کارگاه وبینار: چگونگی ساخت آزمون در سامانه آموزش مجازی

 خروج