تاریخ برگزاری: 97/10/01  شنبه
ساعت برگزاری: 8:30 الی 16:30
مهلت ثبت نام: 97/09/21
مدرس: دکتر  میلاد غنی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مدارک لازم: اصل و تصویر کارت دانشجویی

 

لطفا مبلغ 100،000ریال به شماره حساب  660100004001073903022968 به نام تمرکز وجوه  درآمد اختصاصی نزد بانک مرکزی با شناسه پرداخت با ردیف درآمدی  305073953119500001400264888203 واریز نموده و سند پرداخت خود را در قسمت زیر بارگذاری بفرمایید.

 جهت اطلاعات بیشتر به دفتر دانشکده شیمی با شماره تماس 011-35302363 تماس حاصل فرمایید.