سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی(ورودی97 و مابعد) 
  
مقطع کارشناسی ارشد شیـمی شامل مجموعه ای از دروس تخصصی هر گرایش، انتخابی، سمینار و پایان نامه می باشد.
 
تعداد کل این واحدها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش شیمی کاربردی 28 واحد است.
 
الف ) دروس الزامی 9 واحد
    ب) دروس جبرانی بر اساس نظر گروه  (حداکثر 6 واحد)
    
ج) دروس انتخابی 12 واحد 

   د ) سمینار 1 واحد
   و ) پایان نامه 6 واحد

 

تذکر مهم: رعایت پیش نیازمطابق با سرفصل الزامی و بر عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت توسط دانشجو، آموزش مجاز می باشد در هر مرحله ای که تشخیص دهد، نسبت به حذف دروس بعدی اقدام نماید.


   
- لیست دروس جبرانی گرایش شیمی کاربردی (مصوب شورای عالی برنامه ریزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شرح زیر می باشد. 
 
 - اصول مهندسی شیمی 3 واحد
-  
 شیمی صنعتی 3 واحد   
 
   
تذکر : لازم به ذکر است واحدها و نمرات دروس جبرانی در جمع کل واحد ها و میانگین نمرات  دانشجو محاسبه نمی شود، اما دانشجو بایستی حداقل نمره 12 را در این دروس کسب نماید، در غیر اینصورت ملزم به گذراندن مجدد آن دروس می باشد.


 
دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی كاربردي                
 1- واکنشگاه ها  3 واحد 
 2- طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرآیندها،  3 واحد
 3- یکی از دروس: شناسایی و تعیین ساختار مواد، شیمی فیزیک پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته یا شیمی آلی پیشرفته
     
 
                                                           

دروس انتخابی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

شناسایی و تعیین ساختار مواد

3

-----------

شیمی فیزیک پیشرفته

3

-----------

شیمی آلی پیشرفته

3

-----------

شیمی تجزیه پیشرفته

3

-----------

شیمی معدنی پیشرفته

3

-----------

شیمی سطح و حالت جامد

3

-----------

مواد فعال سطحی

3

-----------

فرایندهای پتروشیمی

3

-----------

پدیده های انتقال

3

-----------

فناوری پلیمرها

3

-----------

کاتالیزورهای صنعتی

3

-----------

فرایندهای تصفیه آب و پساب

3

-----------

خوردگی پیشرفته

3

-----------

واکنشگاه های زیستی

3

-----------

زیست فناوری محیط زیست

3

-----------

مبانی انرژی های تجدید پذیر

3

-----------

کنترل دستگاهی در صنعت شیمی

3

واکنشگاه ها

شیمی و فناوری مواد مرکب(کامپوزیت ها)

3

-----------

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

3

-----------

غشاها و فرایندهای غشایی

3

-----------

شیمی صنایع غذایی پیشرفته

3

-----------

مباحث ویژه در شیمی کاربردی

3

-----------

فناوری کودهای شیمیایی و مواد ریز مغذی

3

-----------

 

 

آرايش ترمي شيمي کاربردي (مقطع کارشناسي ارشد)

 

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

 

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

 

یکی از دروس (فرآيندهاي تصفيه آب و پساب   يا فرآيندهاي پتروشيمي)

3

واکنشگاه ها

3

 

یکی از دروس( فناوري پليمرها يا شيمي آلي پيشرفته يا شيمي تجزيه پيشرفته)

3

یکی از دروس( شيمي تجزيه پيشرفته يا شناسايي و تعيين ساختار مواد)

3

 

طراحي آزمايش و گسترش مقياس فرآيندها

3

 

یکی از دروس( شيمي معدني پيشرفته يا شيمي فيزيک پيشرفته يا کاتاليزورهاي صنعتي)

3

 

 

ترم سوم

یکی از دروس( کنترل دستگاهي در صنعت شیمی يا غشاها و فرايندهاي غشايي)

3

 

 

سمينار

1

 

 

پايان نامه

6

 

 

 

   دانلود : سرفصل_دروس_شیمی_کاربردی.pdf           حجم فایل 377 KB