دستگاه AFM

 

آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: خانم آهنگری

تلفن تماس:   35302347-011

شماره همراه:  09113237199

 s.ahangari@umz.ac.ir

   دانلود : AFMفرم_مخصوص_آنالیز.pdf           حجم فایل 572 KB