فرم شماره 1-1-2

                                 

ردیف

شاخص

مستندات همراه

1

توانایی تدریس، تهیه طرح درس

ارائه مدارک ارزیابی آموزشی در هر مورد تدریس، الزامی است.

2

سوابق تدریس

ارائه ابلاغ تدریس در هر مورد الزامی است.

3

چاپ مقالات در مجلات علمی، پژوهشی، علمی، ترویجی و سایر مجلات دارای مجوز از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور

ارائه اصل مقاله الزامی است.

4

ارائه مقالات در کنگره های ملی و بین المللی 

ارائه مقالات (کامل یا چکیده) همراه با گواهی ارائه مقاله الزامی است.

5

تألیف و ترجمه کتاب در زمینه تخصصی فرد 

ارائه شناسه کتاب ( شامل  تعداد صفحات، تعداد نویسندگان، ناشرو..) الزامی است.

6

مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی

ارائه گواهی معتبر مبنی بر اتمام طرح از سوی بالاترین مقام مربوطه الزامی است.

7

عضویت در هیأت تحریریه و یا داوری در مجله معتبر علمی و یا هیأت علمی کنگره

ارائه اعتبار مجله از سوی وزارت عطف الزامی است.

8

عضویت در بنیاد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان 

ارائه مدارک در هر مورد الزامی است.

9

اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره های ملی، رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتری و رتبه اول، دوم و سوم امتحان تخصصی و فوق تخصصی 

ارائه مدارک در هر مورد الزامی است.

10

توانایی استفاده از توانمندیهای نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی

 

11

تسلط به زبان رایج در مجامع علمی(عربی-انگلیسی-فرانسوی-آلمانی و .....)

ارائه مدرک در هر مورد الزامی است.

12

معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

ارائه ریز نمرات هر مقطع تحصیلی حتی به صورت غیر رسمی ضروری است.*

13

کیفیت دانشگاه محل تحصیل در آخرین مقطع تحصیلی

 

14

کیفیت دانشگاه محل تحصیل در مقاطع تحصیلی قبلی

 

15

فعالیتهای فناوری ( نظیر ثبت اختراع، سابقه حداقل یک سال پسادکتری، تجاری سازی فناوری، فروش دانش فنی)

ارائه گواهی یا تائیدیه از سوی مرجع علمی مربوطه الزامی است.

16

راه اندازی فعالیتهای آموزشی (ایجاد بخش، آزمایشگاه، گروه آموزشی و یا رشته جدید و..)

ارائه مدارک در هر مورد الزامی است.

17

*سابقه خدمت تخصصی به عنوان عضو هیأت علمی

ارائه مدارک الزامی است.

18

- گواهی شرکت درکارگاههای تخصصی، روش تدریس و روش تحقیق

- گواهی دوره های علمی 6 ماهه تا یکسال خارج از کشور

ارائه گواهی نامه معتبر الزامی است.

19

طراحی بسته های آموزشی ارائه کارکاههای آموزشی تخصصی، راه اندازی آزمایشگاههای آموزشی، نگارش دستور کار آزمایشگاههای آموزشی و...)

ارائه مستندات الزامی است.

20

مهارت فنی/ بالینی ویژه در رشته تخصصی (ارائه توصیه نامه از اساتید مستقیم در دوره تخصصی یا گواهی نامه معتبر و ارزیابی توسط گروه آموزشی ذیربط)

 

 

· در صورت اثبات مغایرت مدارک ارسالی با اصل آن، نام داوطلب از فرایند جذب، حذف خواهد شد.

*لازم به ذکر است همراه داشتن رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد توسط متقاضیان در جلسه مصاحبه الزامی است.