بسمه تعالی

احتراماً به اطلاع متقاضیان فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه مازندران (شهریور 99) می رساند،کلیه مدارک امتیازآور خود

 را بر اساس «فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور،(که

 در ذیل اطلاعیه همین صفحه موجود است) و نیز کپی صفحه اول و چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری خود را

 حداکثر تا تاریخ سه شنبه 99/10/23 به آدرس زیر ارسال فرمایند.

 

بابلسر – کیلومتر 3 جاده نیروی هوایی – پردیس دانشگاه مازندران – دانشکده شیمی

   دانلود : فرم_خلاصه_وضعيت_آموزشي_پژوهشي_واجرائي.docx           حجم فایل 35 KB
   دانلود : فرم_نحوه_امتياز_دهي_وزارتي.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : شرايط_اختصاصي_شهريور_99.pdf           حجم فایل 263 KB