دستگاه BET

دستگاه BET

 

آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: خانم آهنگری

تلفن تماس:   35302347-011

شماره همراه:  09113237199

ایمیل : s.ahangari@umz.ac.ir

 

   دانلود : BETفرم_مخصوص_آنالیز.pdf           حجم فایل 560 KB
   دانلود : BET_معرفی_دستگاه.pdf           حجم فایل 267 KB