دستگاه STA-TGA

آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: خانم رویدل

تلفن تماس:   35302347-011

شماره همراه: 09119943886

ایمیل : m.roydel@umz.ac.ir

   دانلود : فرم_درخواست_خدمات_آزمايشگاهي_آناليز_حرارتي.pdf           حجم فایل 581 KB
   دانلود : گرماسنجی_تفاضلی.pdf           حجم فایل 489 KB