دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمیک

آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: خانم رویدل

تلفن تماس:   35302347-011

شماره همراه: 09119943886

ایمیل : m.roydel@umz.ac.ir

   دانلود : فرم_درخواست_خدمات_آزمايشگاهي_جذب_اتمي.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود : طیف_سنجی_جذب_اتمی.pdf           حجم فایل 190 KB