مراسم جشن تشویق فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه
برگزاری مراسم جشن تشویق فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه
مراسم جشن تشویق فرزندان ممتاز کارکنان دانشگاه
 ١٣:٥٧ - 1396/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخابات شورای صنفی دانشجویان
انتخابات شورای صنفی دانشجویان
 ١١:٥٤ - 1396/09/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مراسم هفته پژوهش
سخنرانی دکتر حمید گلچوبیان استاد برجسته شیمی معدنی کشور در مراسم هفته پژوهش
سخنرانی دکتر حمید گلچوبیان استاد برجسته شیمی معدنی کشور
 ١٠:٣٠ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه های رسم ساختار مولکولی
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه های رسم ساختار مولکولی
 ١٠:٢٢ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین کارگاه آموزشی
برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه GC/MS
برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه GC/MS
 ١٠:١٥ - 1396/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>