انتصاب آقای دکتر عمرانی
به عنوان مدیر گروه شیمی فیزیک
به عنوان مدیر گروه شیمی فیزیک
 ١٤:١٧ - 1397/08/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
راه اندازی دستگاه IR
راه اندازی دستگاه IR
 ١٣:٣٠ - 1397/07/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
پژوهشگر برتر شیمی تجزیه ایران
انتخاب دکتر جهانبخش رئوف به عنوان پژوهشگر برتر شیمی تجزیه ایران
دکتر جهانبخش رئوف استاد شیمی تجزیه دانشگاه مازندران به عنوان پژوهشگر برتر شیمی تجزیه ایران
 ١١:٠٢ - 1397/06/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب آقای دکتر سیدرضا حسینی زوارمحله
به سرپرستی معاونت اموزشی و دانشجویی دانشکده شیمی
انتصاب آقای دکتر سیدرضا حسینی زوارمحله به سرپرستی معاومنت آموزشی و دانشجویی
 ١١:٣٥ - 1397/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
راه اندازی دستگاه NMR
راه اندازی دستگاه NMR
 ١١:١٦ - 1397/05/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>