فرمها و آیین نامه های پژوهشی

 

 

 

   دانلود : فرم_تعهدنامه_مقاله_ارشد.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : طرح_پیشنهادی_رساله_دوره_ی‌_دکتری.docx           حجم فایل 44 KB
   دانلود : تعهدنامه_اصالت_پايان_نامه.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : تعهد_نامه_اصالت_رساله_.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : طرح_پیشنهادی_پایان_نامه_ارشد.docx           حجم فایل 43 KB
   دانلود : قرارداد_همكاري_در_اجراي_فعاليت‌_پژوهشي.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : فرم_پيشنهاد_برگزاري_گردهمايي_علمي_.docx           حجم فایل 47 KB
   دانلود : فرم_اطلاعات_مربوط_به_مقالات_چاپ_شده_اعضای_هیات_علمی_.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : پرسشنامه طرحهاي پژوهشي (2).docx           حجم فایل 81 KB
   دانلود : پرسشنامه شركت در كنفرانس خارج.docx           حجم فایل 20 KB