گروه شیمی کاربردی

Department of Applied Chemistry 

مدیر گروه : دکتر سیدرضا    نبوی

علایق‌پژوهشی: مدلسازي و بهينه سازي فرآيندهاي شيميايي، كاتاليست و مهندسي واكنشهاي شيميايي، نانوتكنولوژي پليمرها
رتبه علمی: استادیار
 

 

 

 

 

اعضای محترم گروه شیمی کاربردی

نام: سيده ساجده جعفريان اميري
علایق‌پژوهشی: سنتز نانو كاتاليست هاي صنعتي، توليد سوخت­ هاي گازي، مايع و جامد از منابع زيستي، تبديل انواع زيست ­توده به سوخت­ هاي زيستي، پالايش سوخت زيستي مايع با استفاده از فرايندهاي پيروليز كاتاليستي و تصفيه هيدروژني كاتاليستي
رتبه علمی: استادیار
 
 
نام: سيد رضا حسيني زوارمحله
علایق‌پژوهشی: الكتروشيمي، نانوشيمي (سنتز و كاربرد نانومواد)، سيستم هاي ذخيره انرژي (ابرخازن ها)، پيل هاي سوختي الكل مستقيم، فوتوكاتاليز، الكتروريسي، پليمرهاي قالب يوني نانوساختار، تصفيه آب، پيل هاي فوتوولتايي
رتبه علمی: دانشیار
 
 
نام: محمود عباسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: استادیار
آدرس: 
دانشکده: دانشكده شيمي
گروه: گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~abbasi/
 
 
نام: حميد عمادي
علایق‌پژوهشی: سنتز نانو مواد، تهيه و بررسي نانو ساختارهاي هسته@پوسته، نانو مواد مغناطيسي، سيستم هاي دارو رساني مبتني بر نانو مواد مغناطيسي، تهيه عوامل كنتراست براي تصويربرداري پزشكي
رتبه علمی: استادیار
 
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~hemadi/
 
نام: شهرام قاسمي مير
 
رتبه علمی: دانشیار
 
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~ghasemi/