گروه شیمی تجزیه

 

مدیر گروه: دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی


Personal:
Name: Abdolraoof 
Last Name: Samadi Maybodi
Date of Birth:00/00/1958
Faculty of chemistry ,  University of  Mazandaran, Babolsar, Iran
Mailing Address:
Administration Building, Faculty of chemistry , University of  Mazandaran, P.O. Box: 4444, Babolsar, Iran
Tel: +98 (0) 112 5342350
Fax: +98 (0) 112 5342350
E-mail: samadi@umz.ac.ir

Academic qualifications:

Degree

Institution

Field

Date

B.Sc:

Shahid Beheshti University

Chemistry

1977-1985

M.Sc:

Mazandaran University

Chemistry

1985-1988

Ph.D:

Durham University

Chemistry

1992-1996

 

گروه شیمی تجزیه با دارا بودن 7 عضو هیات علمی ثابت در مرتبه های استاد، دانشیار و استادیار و 5 آزمایشگاه تحقیقاتی و دو آزمایشگاه آموزشی مشغول به فعالیت می باشد. دانشجویان دوره های تصحیلات تکمیلی این گروه آموزشی تحت نظر اساتید مربوطه در گرایش های اسپکتروسکوپی ، الکتروشیمی، جداسازی و کمومتریکس به تحقیق و پژوهشی مشغول هستند.

 اعضای محترم گروه شیمی تجزیه

نام: رضا اوجاني
 
رتبه علمی: استاد
 
 
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~fer-o/
 
نام: محمد جواد چائيچي
 
رتبه علمی: استاد
 
 
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~chaichi/
 
 
نام: جهانبخش رئوف
 
رتبه علمی: استاد
 
 
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~jraoof/
 
نام: عبد الرئوف صمدي
 
رتبه علمی: استاد
 
 
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~samadi/
 
نام: ميلاد غني
رتبه علمی: استادیار
علایق‌پژوهشی: تكنيك هاي مختلف ريز استخراج، كروماتوگرافي-HPLC & GC، نانوذرات، ساخت تركيبات آلي-فلزي، اتوماسيون تكنيك هاي ريزاستخراج- تزريق در جريان پيوسته، آناليز مواد مختلف غذايي، دارويي و زيست محيطي
 
 
 
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~mghani/
 
نام: محمد حسين فاطمي
رتبه علمی: استاد
علایق‌پژوهشی: كمومتريكس، ارتباط كمي ساختار فعاليت، آناليز آلاينده هاي زيست محيطي