گروه شیمی آلی

 

 

مدیر گروه:  رحمان حسين زاده

رتبه علمی: استاد

 

علایق‌پژوهشی: استفاده از كاتاليزگرها (شامل كاتاليزگرهاي عناصر واسطه، بيو و نانو كاتاليزگرها) در سنتز تركيبات آلي، شيمي ابرمولكولي و حسگرهاي شيميايي براي يون ها و مولكول هاي زيستي، سنتز و مطالعه مشتقات فروسن، شيمي زيست آلي و فيتوشيمي

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~rhosseinzadeh/

 

اعضای محترم گروه شیمی آلی

دکتر سكينه اصغري قراخيلي

رتبه علمی: استاد

 

موضوع مورد علاقه تحقیقاتی: واکنشهای چند جزئی ، سنتز ترکیبات هتروسیکل ، سنتز نانوکاتالیزگرها

بررسی خواص ضد باکتریایی ، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی ، هتروسیکل های سنتز شده

 

دکتر ربابه بهارفر

رتبه علمی: استاد

 

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~baharfar/

 

 

دکتر محمود تاجبخش

رتبه علمی: استاد

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~tajbaksh/

 

 

دکتر يعقوب صرافي

رتبه علمی: استاد

 

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~sarrafi/

 

 

نام: مسلم منصور لكورج

رتبه علمی: استاد

 

علایق‌پژوهشی: پليمر هاي هادي و كمپوزيت هاي پليمر هاي هادي، سنتز و شناسايي پليمر هاي با كارايي هاي برتر

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~lakouraj/

 

 

 دکتر حشمت اله علی نژاد

 

 پست الکترونیکی: heshmat [at] umz [dot] ac [dot] ir

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~heshmatalinezhad/