مدیر گروه:  رحمان حسين زاده
رتبه علمی: استاد

علایق‌پژوهشی: استفاده از كاتاليزگرها (شامل كاتاليزگرهاي عناصر واسطه، بيو و نانو كاتاليزگرها) در سنتز تركيبات آلي، شيمي ابرمولكولي و حسگرهاي شيميايي براي يون ها و مولكول هاي زيستي، سنتز و مطالعه مشتقات فروسن، شيمي زيست آلي و فيتوشيمي

اعضای محترم گروه شیمی آلی

دکتر سكينه اصغري قراخيلي
رتبه علمی: استاد

موضوع مورد علاقه تحقیقاتی: واکنشهای چند جزئی ، سنتز ترکیبات هتروسیکل ، سنتز نانوکاتالیزگرها
بررسی خواص ضد باکتریایی ، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی ، هتروسیکل های سنتز شده

دکتر ربابه بهارفر
رتبه علمی: استاددکتر محمود تاجبخش
رتبه علمی: استاد


دکتر يعقوب صرافي
رتبه علمی: استادنام: مسلم منصور لكورج
رتبه علمی: استاد

علایق‌پژوهشی: پليمر هاي هادي و كمپوزيت هاي پليمر هاي هادي، سنتز و شناسايي پليمر هاي با كارايي هاي برتر

 دکتر حشمت اله علی نژاد

 پست الکترونیکی: heshmat [at] umz [dot] ac [dot] ir