مرکز انفورماتیک و رایانه دانشکده

مرکز انفورماتیک دانشکده ی شیمی

 

    در حال حاضر آموزش علوم کامپیوتر به عنوان یک ضرورت در انتقال سریع و دقیق اطلاعات علمی ضروری است و کامپیوتر به عنوان یک وسیله برای استفاده روزمره, از موقعیت خاصی برخوردار است. امروزه با فشردن یک دکمه می توان به اطلاعاتی دست یافت که دانشمندان قرن گذشته سالیان متمادی از عمر گرانبهای خود را صرف نظم دهی آن می کردند. از اینرو ایجاد شبکه کامپیوتری و ایستگاه های کاری از راه های بهینه در دستیابی کاربران موسسات آموزش عالی به اهداف علمی بشمار می رود

  

    مرکز کامپیوتر دانشکده شیمی با هدف سرویس دهی به دانشجویان گرامی، اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان  دانشکده شیمی، فراهم کردن دسترسی کاربران به نرم افزارهای تخصصی  و شبکه دانشگاه و اینترنت با سرعت مناسب بر روی ایستگاه های کاری مرکز و ارائه خدمات تکثیر CD، پرینت، اسکن، در طبقه دوم ساختمان اصلی دانشکده ی آغاز نموده است.

  

شرح وظایف مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده شیمی

1- ارائه خدمات کامپیوتری در زمینه سخت افزار و نرم افزار به اساتید ، کارکنان و دانشجویان

2- مشاوره در خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده

3- راهبری سیستم اتوماسیون اداری ، پژوهشی و بروزرسانی وب سایت داخلی و عمومی دانشکده شیمی

4- کنترل و نظارت بر کلیه مراکز کامپیوتر داخل بخشها با هماهنگی ریاست هر بخش به منظور ارائه خدمات اینترنتی و انترانتی

 5-   ارائه خدمات کامپیوتری به اساتید و دانشجویان به منظور برگزاری کلاس های کارگاهی  کامپیوتر در ارتباط با  دروس مختلف

6-  برگزاری کارگاه های آموزشی  دانشجویان و اساتید به منظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان با علوم کامپیوتری روز

7- ...