تاریخچه

  یکی  از قدیمی ترین و قوی ترین گروه های آموزشی دانشگاه مازندران، گروه آموزشی شیمی بوده که سابقه ایجاد این گروه به پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی بر می گردد. در سال 1356 انستیتو شیمی به منظور تربیت دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد گردید. این انستیتو پس از انقلاب اسلامی به عنوان اولین گروه دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران به فعالیت خود ادامه داده است و در مقطع کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو در رشته شیمی نمود. این گروه در سال 1376 دوره دکتری را در سه گروه شیمی آلی، معدنی، تجزیه، فیزیک و پلیمر راه اندازی نمود.

    دانشکده شیمی در سال  1386 از دانشکده علوم پایه تفکیک و در حال حاضر با چهار گروه آموزشی مستقل به فعالیت مشغول است. این دانشکده یکی از بهترین دانشکده های دانشگاه مازندران است. تعداد اعضای هیأت علمی این دانشکده 25 نفر می باشند که از این تعداد 11 نفر استاد و 4 نفر دانشیار و 10 نفر استادیار بوده که در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به فعالیت آموزشی و پژوهشی مشغول می باشند. این دانشکده با داشتن کتابخانه تخصصی غنی که در سال 1355 افتتاح شده است و همچنین 8 آزمایشگاه آموزشی ، 14 آزمایشگاه تحقیقاتی، کارگاه شیشه گری مجهز، انبار مواد شیمیایی و تجهیزات دستگاهی مناسب توانسته است خود را بعنوان یکی از قطب های شیمی کشوری و تنها قطب شیمی مجهز در شمال کشور معرفی نماید.

در حال حاضر پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در دو گرایش شیمی محض و شیمی کاربردی بصورت روزانه و شبانه صورت می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد در پنج گرایش شیمی آلی، شیمی آلی- پلیمر، شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک و شیمی معدنی بصورت روزانه و شبانه دانشجو می پذیرد. همچنین کسب مجوز در رشته نانو شیمی در دانشگاه مصوب گردیده که در صورت تأئید شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این رشته نیز اقدام به پذیرش دانشجو خواهد شد. علاوه بر این اقدامات اولیه جهت جذب هیأت علمی، خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کسب مجوز در رشته های شیمی کاربردی، فیتوشیمی، و شیمی دریا صورت  پذیرفته  که در آینده نزدیک در این گرایش ها درمقاطع تحصیلات تکمیلی اقدام به پذیرش دانشجو خواهد شد.

این دانشکده با توان علمی بالای خود در 8 کد رشته در قالب 5  گرایش شیمی  در مقطع  دکتری  دانشجو می پذیرد. همچنین این دانشکده تا کنون 495 فارغ التحصیل در کارشناسی ارشد و 37 فارغ التحصیل در مقطع دکتری تحویل جامعه علمی کشور نموده است.

 در حال حاضر دستگاههای زیر در دانشکده موجود و فعال می باشند که با اهتمام مسئولین و اعضاء هیأت علمی در آینده نزدیک بیش از پیش به غنای آن افزوده خواهد شد.

  • دستگاه طیف سنج     FTNMR   400 MHZ  
  •  دستگاه                    GC-Mass
  •  دستگاه طیف سنج      FTI     
  •  دستگاه طیف سنج     UV-VIS
  •  دستگاه جذب اتمی
  •  دستگاه                   HPLC
  •  دستگاه                   GC
  •  دستگاه های الکتروشیمی