چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه

برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه


« به نام خدا »


« مشورت و همکاری کنید تا به نتیجه مطلوب برسید »                       "  امام حسین ( ع ) "


برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه


نیم سال اول  99-1398 


ردیف 


ایام هفته 


مشاوران مرکز 


ساعت حضور مشاوران 


حوزه کاری  مشاوران 


مدرک تحصیلی مشاوران


  


1 


 


 


شنبه


 خانم متو14-9اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی فوبی)  و اختلالات شخصیتدانشجوی دکتری  روانشناسی سلامتخانم مبلغ الاسلام9-14 عاطفی - -ازدواج- ارتباطی و خانوادگی


 ا ضطراب، استرس  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیآقای دکتر قدیمی14:30-12:30      روانپزشکمتخصص اعصاب و روانخانم دکتر اعلمی14-9      روانپزشکمتخصص اعصاب و روان  حجت الاسلام آقای حاتمی14:30-10                      مشاوره مذهبیکارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی 


 


2


  


 


یکشنبهآقای دکتر جعفری14-8ارتباط بین فردی-ازدواج-خانوادگی شکست عاطفی -دکترای روانشناسی عمومیآقای دکتر اکبری14-9مشاوره تحصیلی،-  روابط بین فردیدکتری روانشناسی تربیتیخانم دکتر اختیاری14-9خانوادگی زناشویی-روابط بین فردی-دکتری مشاوره و خانوادهحجت الاسلام آقای حاتمی15:30-11مشاوره مذهبیکارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی 


3 


 


دوشنبهخانم عباسی14-9اختلالات خلقی و اضطرابی - افسردگی وسواس فوبی  و سایر مشکلات و اختلالاتکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


 خانم دادخواه14-9اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی -فوبی )  و اختلالات شخصیتدانشجوی دکتری  روانشناسی سلامتخانم دکترکاظمی14-8مشاوره تحصیلی امور وب سایتدکتری روانشناسی تربیتیحجت الاسلام آقای حاتمی15:30-11:30مشاوره مذهبیکارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی 


4 


 


سه شنبهخانم عباسی14-9اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی  و سایر مشکلات و اختلالاتکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


 خانم دادخواه14-9اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی فوبی)  و اختلالات شخصیتدانشجوی دکتری  روانشناسی سلامتخانم دکتر اختیاری14-9خانوادگی زناشویی-روابط بین فردیدکتری مشاوره و خانوادهحجت الاسلام آقای حاتمی15:30-11:30مشاوره مذهبیکارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی 


5


  


چهارشنبهخانم دکتر اقبالی14-9عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب،- استرسدکتری روانشناسی تربیتیخانم کاوسی14-9اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی  و سایر مشکلات و اختلالاتدانشجوی دکتری روانشناسی عمومی


 آقای دکتر غفاری14-9خانوادگی زناشویی-روابط بین فردی-دکتری مشاوره و خانواده
                                       


                                                                                           مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه


 ١١:٣٦ - 1398/09/05    /    شماره : ٢٤٢٨٧    /    تعداد نمایش : ٥٩خروج