معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خبر داد:
1399/5/28
از سوی دکتر کوروش نوذری اعلام شد:
1399/4/11
در گفت‌و گوی صمیمی با ریاست دانشگاه مطرح شد:
1399/3/18
توسط مهندس باقرنیا در دانشکده شیمی
1399/1/27
به همت کارشناس مبتکر دانشکده شیمی انجام شد:
1399/1/26